×

Jak szybko założyć spólkę z o.o – tradycyjnie czy przez internet?

Jak szybko założyć spólkę z o.o – tradycyjnie czy przez internet?

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – tradycyjnie czy przez internet?

Założenie spółki z o.o. nie jest szczególnie skomplikowanym procesem pod warunkiem, że w odpowiedni sposób się do niego przygotujemy. Kiedy mamy już wybranych wspólników, określoną działalność spółki, nazwę oraz ustalony kapitał, pozostaje już tylko założyć spółkę. Jaki sposób jest najszybszy – sposób tradycyjny czy przez internet?

Tradycyjne zakładanie spółki z o.o.

Tradycyjne założenie spółki odbywa się poprzez podpisanie umowy w kancelarii notarialnej. Na spotkaniu, umówionym w celu podpisania umowy, wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub w zastępstwie ich pełnomocników. Poproszeni zostaniemy na nim o :

  • dane wspólników oraz ich przedstawicieli (imiona, nazwiska, nr PESEL, REGON, NIP, podanie stanu cywilnego, nazwa firmy i adres siedzimy – dotyczy wspólników będących osobami prawnymi),
  • okazanie dokumentów tożsamości przez wspólników będących osobami fizycznymi (może to być dowód osobisty, paszport lub karta pobytu),
  • określenie nazwy firmy i siedziby spółki,
  • przedstawienie przedmiotu działalności zakładanej spółki.

Ile wyniesie nas skorzystanie z pomocy kancelarii?

Wysokość maksymalnych stawek taksy notarialnej aktualnie określa Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W zależności od wartości przedmiotu czynności notarialnej taksa notarialna może wynosić od 100 zł do aż 10 000zł. Jest to stosunkowo kosztowny sposób na założenie spółki. Mamy jednak pewność, że wykwalifikowany prawnik zapewni nam kompleksową obsługę, dzięki czemu proces rejestracji spółki przebiegnie sprawnie. Jednakże, skompliowane formy umowy spółki mogą wzbudzić wątpliwości referendarzy w sądzie i cały proces może się wydłużyć nawet do kilku miesięcy. Dlatego też tę formę rejestracji poleca się szczególnie dużym, bardziej złożonym spółką. Chyba, że czas nagli, warto rozważyć najpierw rejestrację poprzez S24, a później zmianę umowy na tą skrojoną na miarę przez prawnika już notarialnie.

 

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Do zakładania spółki przez internet służy strona https://ems.ms.gov.pl/ . Do skorzystania z tej formy zakładania firmy potrzebny jest: podpis elektroniczny lub dostęp do konta ePUAP oraz możliwość zlecania płatności drogą elektroniczną. Zakładamy na podanej wyżej stronie konto użytkownika i profil przedsiębiorstwa. Następnie należy wybrać typ spółki (np. spółka  z o.o.), podać elementy umowy spółki (warto skorzystać ze wzorów dostępnych przy rejestracji i wcześniej się z nimi zapoznać), podpisać dokumenty (podpisem elektronicznych lub przez konto ePUAP), opłacić podatki i opłaty sądowe. Wniosek wysyłany jest do odpowiedniego sądu rejonowego wg adresu rejestracji, a spółka rejestrowana jest do 24 godzin od złożenia wniosku elektronicznego. W niektórych sytuacjach rejestracja może wydłużyć się do kilku dni roboczych, dlatego należy weryfikować wiadomości o rejestracji na portalu S24.

Ten sposób zakładania spółki z o.o jest zdecydowanie szybszy i tańszy od sposobu tradycyjnego. Trzeba jednak uważać, aby omyłkowo nie wpisać błędnych informacji podczas rejestracji spółki- nie mając doświadczenia w zakładaniu spółek można mieć problemy z uregulowaniem w umowie bardziej skomplikowanych kwestii, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.

 

Gdzie zarejestrować spółkę z o.o?

Spółka z o.o w momencie rejestracji firmy musi mieć już określony adres. W tym przypadku pamiętaj, że spółka musi zostać zarejestrowana w miejscu, gdzie będzie miała prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie umowy najmu.  Jeśli nie potrzebujemy biura stacjonarnego lub na początkowym etapie nie chcemy inwestować w wynajem lokalu, świetnym rozwiązaniem jest usługa wirtualnego biura. Jest to tania i szybka forma zorganizowania adresu dla nowej spółki i wygodna firma prowadzenia firmy.

JAK WYGLĄDA KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY PRZY REJESTRACJI NA VAT?

Będąc nowym przedsiębiorcą na rynku, świadcząc usługi objęte obowiązkiem rejestracji na VAT spodziewaj się wizyty Inspektorów z Urzędu Skarbowego.  Po złożeniu druku rejestrującego do VAT-u tzn. VAT-R w siedzibie wskazanej we wniosku odbędzie się kontrola Urzędu Skarbowego, którzy będą mieli za zadanie sprawdzenie czy pod adresem, który podałeś w dokumentach faktycznie będziesz prowadził swoją działalność.

Kontrola z Urzędu Skarbowego niejednokrotnie powoduje, że przedsiębiorcy czują się zestresowani, mimo tego, że często nie zdążyli zrobić żadnej transakcji

Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ urzędnicy mają na celu uzyskać jedynie odpowiedź na pytanie, czy jako przedsiębiorca będziesz prowadzić działalność gospodarczą pod wskazanym w dokumencie adresem.

DLACZEGO INSPEKTORZY URZĘDU SKARBOWEGO SPRAWDZAJĄ ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Niestety inspektorzy US spotykają się niejednokrotnie z licznymi nadużyciami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na tak zwane „słupy”, czego przyczyną jest głównie chęć wyłudzenia podatku VAT. Aby zapobiec takim zachowaniom ze strony podmiotów gospodarczych postanowiono kontrolować to, czy pod wskazanym przez przedsiębiorcę adresem prowadzi on swoją działalność.

JAK WYGLĄDA KONTROLA?

Inspektorzy oczekują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące prowadzenia firmy m.in.:

  1. Czym firma będzie się zajmować?
  2. Czy firma posiada klientów/kontrahentów? Skąd będzie ich pozyskiwać?
  3. Gdzie są przyjmowani klienci?
  4. Czy klient ma prawo do użytkowania lokalu pod prowadzenie działalności gospodarczej?
  5. Gdzie są przechowywane dokumenty księgowe firmy?  itp.

Jeśli podmiot gospodarczy poda adres prowadzenia działalności, do którego nie ma prawa, będzie musiał przedstawić umowę najmu lub użyczenia lokalu. Jeśli firma jest założona np. w domu rodziców, lub w innym miejscu zamieszkania należy przedstawić umowę użyczenia lokalu pod cele działalności gospodarczej.

Najważniejsze przy kontroli jest to aby wykazać, że mamy prawo do adresu pod którym zakładamy działalność gospodarczą. 

CO W SYTUACJI KIEDY URZĘDNICY NIKOGO NIE ZASTANĄ W SIEDZIBIE FIRMY?

W sytuacji gdy przedsiębiorcy nie będzie w siedzibie firmy podczas wizyty US, otrzyma on wezwanie do wyjaśnień z urzędu. Proces rejestracji na VAT może wydłużyć się znacznie, nawet do kilku miesięcy. Jeśli przedsiębiorca stawi się do urzędu zostanie zadane mu wymieniane już w tym artykule kilkukrotnie pytanie: czy pod wskazanym w dokumencie adresem działalność gospodarcza jest prowadzona.

CO JEŚLI NIE JESTEŚMY W POSIADANIU LOKALU POD BIURO NA WŁASNOŚĆ?

Dobrym rozwiązaniem jest wynajem adresu pod rejestracje firmy w tzw. wirtualnym biurze, gdzie na co dzień na bieżąco jest obsługiwana korespondencja, jest również wyznaczone miejsce do pracy i spotkań z klientami. Idealnie jeśli w tym samym biurze mamy biuro rachunkowe, gdzie zawsze można spotkać się z księgową i porozmawiać, czy zabrać potrzebne dokumenty. W trakcie kontroli w sprawie rejestracji do podatku VAT odpowiedzi udziela księgowa prowadząca firmę.