×

Co zmienia się w VAT od 1 lipca 2023?

Co zmienia się w VAT od 1 lipca 2023?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wymusił na polskim ustawodawcy modyfikacje w przepisach dotyczących VAT tak, aby były zgodne z dyrektywą unijną. Pakiet SLIM VAT3 nie tylko ma łagodzić sankcje, ale też usprawniać rozliczenia VAT. Część rozwiązań ze SLIM VAT3 weszła w życie już w dniu jego ogłoszenia, tj. 6 czerwca. Od 1 lipca wchodzą w życie pozostałe elementy tego pakietu, czyli:

Rozliczenia VAT z tytułu WNT

Zmiana nr 1 uniezależnia rozliczenie VAT od faktury dokumentującej konkretną transakcję. Oznacza to, że podatnik, otrzymując fakturę później, może wykazać VAT należny i naliczony w tym samym okresie rozliczeniowym.

Korekta z tytułu WDT

Zmiana nr 2 jest odpowiedzią na opóźnienie terminu otrzymania dowodu na dostarczenie towarów. W takiej sytuacji korekta faktury będzie wykazywana w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.

WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa)

Zmiana nr 3 dotyczy mocy ochronnej WIS. W tej chwili WIS zobowiązuje organy podatkowe wyłącznie wobec tych podmiotów, dla których ją wydano. Nowelizacja przepisów rozszerza moc ochronną także na pozostałe podmioty, które dokonują bądź planują dokonywać czynności, których dotyczy WIS.

Wydawanie wiążących informacji

Zmiana nr 4 dotyczy organu wydającego wiążące informacje. Nie będzie miało znaczenia, czy podatnik wnioskuje o wydanie WIS, WIT czy WIP. We wszystkich sytuacjach organem przyjmującym wnioski będzie Dyrektor Informacji Skarbowej. Dodatkowo wnioskowanie o wydanie WIS będzie bezpłatne.

Zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla korekt faktur w walutach obcych

Zmiana nr 5 dotyczy kursu przeliczeniowego transakcji w obcych walutach. W fakturach korygujących stosowany będzie historyczny kurs względem faktury pierwotnej. Wyjątkiem są faktury korygujące zbiorcze. Tutaj podatnik może stosować albo kurs historyczny, albo kurs bieżący (z przedednia wystawienia faktury korygującej).

Korekta sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym

Zmiana nr 6 zwiększa możliwości podatnika chcącego złożyć korektę sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym. W przypadku gdy upłynęły 3 lata na korektę deklaracji lub gdy podatnik zrezygnował z procedury, taką korektę będzie można złożyć również poza systemem OSS i IOSS. Będzie je przyjmował Łódzki Urząd Skarbowy.

Współczynnik VAT

Zmiana nr 7 dotyczy procedury związanej z przyjętym współczynnikiem VAT. Dotychczas należało uzgodnić z naczelnikiem US proporcje za pomocą odpowiedniego protokołu. Od 1 lipca wystarczy zawiadomić go o przyjętej proporcji. Co więcej, gdy różnica między wstępnym a ostatecznym współczynnikiem nie przekroczy 2%, a kwota różnicy – 10 000 zł, nie będzie obowiązku korekty rocznej odliczenia VAT. Podatnik będzie miał także możliwość odliczenia 100% VAT naliczonego w przypadku gdy współczynnik przekroczy 98% a kwota nieodliczonego VAT nie przekroczy 10 000 zł.

Limit sprzedaży dla małych podatników

Dzięki tej ostatniej, 8 zmianie, liczniejsza grupa małych firm będzie mogła stosować metodę kasową oraz rozliczenia kwartalne w VAT. Będzie to możliwe dzięki temu, że z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR zwiększy się limit sprzedaży dla małych podatników VAT.

O wcześniejszych zmianach podatkowych (sprzed 1 lipca) w 2023 pisaliśmy m.in. tutaj. Aby być na bieżąco, zapraszamy na nasze media społecznościowe:

Błędy w sprawozdaniu finansowym – zasady dokonywania korekty

Marzec już za nami, a wraz z nim minęły terminy sprawozdawcze. Idealną sytuacją jest bezbłędnie sporządzone sprawozdanie finansowe czekające już tylko na zatwierdzenie (do 3 miesięcy). Gdy jednak po fakcie wypływają jakieś niezgodności i potrzebna jest korekta sprawozdania finansowego – nie ma powodu do paniki. Należy dokonać korekty w oparciu o obowiązujące procedury. Jakie są zasady dokonywania korekt i od czego zależą?

(więcej…)Czy można wysłać notę korygującą e-mailem?

Nota Korygująca. Czy można ją wysłać i akceptować za pomocą e-mail?

Zdarza się że przy wystawianiu faktury pojawi się błąd np. w adresie, NIPie, dacie sprzedaży/wystawienia dokumentu, czy nr faktury. Można wówczas zrobić korektę faktury przy pomocy noty korygującej. Należy wystawić dokument z poprawnymi danymi i wysłać do akceptacji klienta. Klient natomiast powinien podpisać ją i odesłać. Zdarza się, że klient nie chce odesłać jej pocztą ze względu na koszty itp. Czy możemy wówczas skorzystać z formy akceptacji on-line np. Przez e-mail?

Okazuje się, że tak ponieważ w przepisach nie ma opisanego konkretnego sposobu akceptacji noty i jej dostarczenia. Wysłanie noty korygującej do kontrahenta przy pomocy skrzynki elektronicznej powinno zawierać zapis, że kontrahent ma np. 14 dni od dostarczenia na wyrażenie sprzeciwu do przesłanego dokumentu. Po tym terminie uważa się, że nota została zaakceptowana tzw. milczącą zgodą.

 

Jakie dane możemy skorygować notą korygującą?

– data wystawienia i nr faktury,

– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

– numery identyfikacyjne podatnika (sprzedawcy) i nabywcy,

– data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/usługi

– data otrzymania zapłaty,

– nazwa (rodzaj) towaru/usługi;

– termin płatności,

– adnotacje na fakturze np. „odwrotne obciążenie”,

– sposób zapłaty przelew/gotówka/karta

 

Jakich danych nie można korygować notą korygującą?

Dane które nie podlegają korekcie na nocie korygującej są ściśle określone przez ustawodawce. Nie można zmieniać przede wszystkim podmiotu umowy sprzedaży, oraz danych takich jak:

– miary i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

– kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

– wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,

– stawkę i kwotę podatku,

– sumę wartości sprzedaży netto i kwotę sprzedaży ogółem.