×

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok?

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok?

W związku z cyfryzacją administracji oraz usprawnianiem działania urzędów przez internet ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku wprowadza od 15 marca 2018 roku obowiązek składania sprawozdań finansowych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. W jaki sposób złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok?

Zgłoszenia sprawozdania finansowego wraz z badaniem biegłego rewidenta (jeśli podmiot podlega badaniu) będzie mogła co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki
 

art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( od 15 marca 2018 r.)

Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Niezbędne oświadczenia

Do zgłoszenia dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz oświadczenie z listą adresów do korespondencji wspólników uprawnionych do powoływania członków zarządu oraz wspólników powołanych do reprezentacji spółki, prokurentów, likwidatorów.

 

Aby móc złożyć sprawozdanie finansowe za 2017 rok należy:

  1. Założyć profil na S24 na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości – tu klikając utwórz konto,
  2. Założyć profil zaufany ePUAP (bezpłaty)na stronie Ministerstwa Cyfryzacji lub podpis kwalifikowany (odpłatny),
  3. Złożyć sprawozdanie finansowe na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i podpisać elektronicznie
  4. Do 30 września 2018 r. będzie można złożyć do KRS kopię dokumentów – skan, oczywiście także po opatrzeniu ich e-podpisem lub ePUAP-em

Sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone do jawnego repozytorium dokumentów finansowych (art. 9a ustawy o KRS) skąd zostaną przekazane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych dzięki czemu nie trzeba będzie składać dokumentów do Urzędu Skarbowego.