×

JAK WYGLĄDA KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY PRZY REJESTRACJI NA VAT?

JAK WYGLĄDA KONTROLA PRZEDSIĘBIORCY PRZY REJESTRACJI NA VAT?

Będąc nowym przedsiębiorcą na rynku, świadcząc usługi objęte obowiązkiem rejestracji na VAT spodziewaj się wizyty Inspektorów z Urzędu Skarbowego.  Po złożeniu druku rejestrującego do VAT-u tzn. VAT-R w siedzibie wskazanej we wniosku odbędzie się kontrola Urzędu Skarbowego, którzy będą mieli za zadanie sprawdzenie czy pod adresem, który podałeś w dokumentach faktycznie będziesz prowadził swoją działalność.

Kontrola z Urzędu Skarbowego niejednokrotnie powoduje, że przedsiębiorcy czują się zestresowani, mimo tego, że często nie zdążyli zrobić żadnej transakcji

Nie ma jednak powodu do obaw, ponieważ urzędnicy mają na celu uzyskać jedynie odpowiedź na pytanie, czy jako przedsiębiorca będziesz prowadzić działalność gospodarczą pod wskazanym w dokumencie adresem.

DLACZEGO INSPEKTORZY URZĘDU SKARBOWEGO SPRAWDZAJĄ ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Niestety inspektorzy US spotykają się niejednokrotnie z licznymi nadużyciami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej na tak zwane „słupy”, czego przyczyną jest głównie chęć wyłudzenia podatku VAT. Aby zapobiec takim zachowaniom ze strony podmiotów gospodarczych postanowiono kontrolować to, czy pod wskazanym przez przedsiębiorcę adresem prowadzi on swoją działalność.

JAK WYGLĄDA KONTROLA?

Inspektorzy oczekują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące prowadzenia firmy m.in.:

  1. Czym firma będzie się zajmować?
  2. Czy firma posiada klientów/kontrahentów? Skąd będzie ich pozyskiwać?
  3. Gdzie są przyjmowani klienci?
  4. Czy klient ma prawo do użytkowania lokalu pod prowadzenie działalności gospodarczej?
  5. Gdzie są przechowywane dokumenty księgowe firmy?  itp.

Jeśli podmiot gospodarczy poda adres prowadzenia działalności, do którego nie ma prawa, będzie musiał przedstawić umowę najmu lub użyczenia lokalu. Jeśli firma jest założona np. w domu rodziców, lub w innym miejscu zamieszkania należy przedstawić umowę użyczenia lokalu pod cele działalności gospodarczej.

Najważniejsze przy kontroli jest to aby wykazać, że mamy prawo do adresu pod którym zakładamy działalność gospodarczą. 

CO W SYTUACJI KIEDY URZĘDNICY NIKOGO NIE ZASTANĄ W SIEDZIBIE FIRMY?

W sytuacji gdy przedsiębiorcy nie będzie w siedzibie firmy podczas wizyty US, otrzyma on wezwanie do wyjaśnień z urzędu. Proces rejestracji na VAT może wydłużyć się znacznie, nawet do kilku miesięcy. Jeśli przedsiębiorca stawi się do urzędu zostanie zadane mu wymieniane już w tym artykule kilkukrotnie pytanie: czy pod wskazanym w dokumencie adresem działalność gospodarcza jest prowadzona.

CO JEŚLI NIE JESTEŚMY W POSIADANIU LOKALU POD BIURO NA WŁASNOŚĆ?

Dobrym rozwiązaniem jest wynajem adresu pod rejestracje firmy w tzw. wirtualnym biurze, gdzie na co dzień na bieżąco jest obsługiwana korespondencja, jest również wyznaczone miejsce do pracy i spotkań z klientami. Idealnie jeśli w tym samym biurze mamy biuro rachunkowe, gdzie zawsze można spotkać się z księgową i porozmawiać, czy zabrać potrzebne dokumenty. W trakcie kontroli w sprawie rejestracji do podatku VAT odpowiedzi udziela księgowa prowadząca firmę.