×

Konstytucja Biznesu – ZUS 6 miesięcy za 0zł

Konstytucja Biznesu – ZUS 6 miesięcy za 0zł

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, które mają zreformować, uprościć i złagodzić przepisy dotyczące prowadzenia działalności.Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów chce zachęcić społeczeństwo do samozatrudnienia i zapobiec ucieczce firm za granice m.in do Wielkiej Brytanii czy Czech.

Niektóre zasady KB przybliżamy poniżej:

1. W relacjach przedsiębiorca-urzędnik,

najważniejsze z nich:

  • Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone

Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

  • Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

  • Przyjazna interpretacja przepisów

Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

2. Zakładanie firmy – pakiet startowy

  • Wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej

Dotyczy głównie drobnej działalności osób fizycznych, np. dodatkowej sprzedaży lub rękodzieła okazjonalnego. Jeśli przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w CEiDG. Dochody będą rozliczane z takiej działalności na zasadach ogólnych.

  • Ulga na ZUS dla nowych firm

Przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy nowi przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek ZUS. Po upływie 6 miesięcy będzie można skorzystać przez 2 lata z tzw. ZUSu preferencyjnego, który aktualnie jest stosowany.

3. Przy zawieszaniu działalności

  • Możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, dotychczas nie można było zawiesić działalności jeśli zatrudniało się pracowników. Będzie można zawiesić prowadzenie firmy na czas określony lub nieokreślony.Po tym czasie działalność zostanie automatycznie wznowiona.

 

Konstytucja ma wejść w życie prawdopodobnie 1 kwietnia 2018 roku.