×

Usługi tłumaczeń

Usługi tłumaczeń

Chandon Waller & Partners zajmuje się nie tylko outsourcingiem księgowym i kadrowym, ale także świadczy kompleksowe usługi dotyczące wsparcia biznesowego między innymi z zakresu tłumaczeń oraz weryfikacji merytorycznej i redagowania tekstów w językach obcych. Dzięki zespołowi profesjonalnych tłumaczy każdy z naszych klientów zyska zarówno pewność, że powierza dokumenty swojej firmy w odpowiednie ręce, jak i pełne poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie współpracy. Naszą firmę wyróżnia wieloletnie doświadczenie w branży, szeroki zakres świadczonych usług, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

Chandon Waller & Partners oferuje między innymi:

 • Tłumaczenia pisemne oraz pisemne uwierzytelnione
 • Tłumaczenia ustne oraz ustne uwierzytelnione
 • Redagowanie tekstu w języku obcym
 • Profesjonalną weryfikację merytoryczną
 • Sprzęt do tłumaczeń symultanicznych
 • Organizację konferencji

 

Więcej informacji na temat tłumaczeń oraz organizacji konferencji można uzyskać poprzez kontakt z naszym doradcą.

Due diligence przedsiębiorstwa

Świadczone przez Chandon Waller & Partners działania z zakresu due diligence przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży zapewniają kompleksową identyfikację i kwalifikację ryzyk oraz dostarczają niezbędnych każdemu inwestorowi argumentów umożliwiających negocjację ceny nabywanego podmiotu. Dzięki skrupulatnemu podejściu oraz profesjonalnej wiedzy naszych ekspertów możliwe jest uniknięcie szeregu błędów rzutujących na późniejszą kondycję finansową firmy oraz dostarczenie kluczowych informacji dotyczących obecnego charakteru działalności podmiotu.

Chandon Waller & Partners gwarantuje przeprowadzenie wnikliwej analizy dotyczącej zarówno aspektów formalnych wpływających na skuteczność kontraktu, jak i wszelkich aspektów materialnych wpływających na wartość kontraktu.

Więcej informacji na temat due diligence przedsiębiorstwa można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Doradztwo podatkowe / prawne

Doradztwo podatkowe

Bazując na przepisach prawa podatkowego oraz indywidualnym podejściu do każdego klienta Chandon Waller & Partners gwarantuje profesjonalne usługi z zakresu doradztwa podatkowego dla klientów korporacyjnych oraz właścicieli małych i średnich firm. Strategiczne i operacyjne podejmowanie decyzji z zakresu prawa podatkowego umożliwia powodzenie przedsięwzięć każdego z inwestorów oraz zmierza do optymalnego stosowania prawa podatkowego w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z korzyścią dla podatnika.

Zapewniamy szeroki zakres usług z zakresu doradztwa podatkowego, które obejmują między innymi bieżące doradztwo podatkowe, a także postępowania podatkowe. Nasi specjaliści oferują pełne i profesjonalne wsparcie w biznesie.

Doradztwo prawne

Profesjonalne doradztwo prawne pozwala zmaksymalizować zyski oraz gwarantuje pełne bezpieczeństwo na każdym etapie działalności. Koncentrując się na indywidualnych potrzebach naszych klientów oraz zdobytym doświadczeniu Chandon Waller & Partners zapewnia usługi z zakresu doradztwa prawnego już od momentu rejestracji działalności gospodarczej dotyczące między innymi wyboru formy prawnej, jak i zabezpieczenia własności czy konstrukcji umów podpisywanych z partnerami biznesowymi oraz zatrudnianymi pracownikami.

Outsourcing z zakresu doradztwa prawnego to korzystny sposób na uniknięcie konieczności zatrudniania prawnika oraz eliminację ryzyka związanego ze współpracą z osobami nieposiadającymi odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Zapewniamy kompleksowe i długofalowe wsparcie pozwalające na optymalizację wszystkich działań operacyjnych oraz ukierunkowanie na pełen sukces rynkowy!

 

Więcej informacji na temat doradztwa podatkowego oraz prawnego można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Zmiana formy prawnej firmy

Chandon Waller & Partners zajmuje się skutecznym przeprowadzaniem procesów przekształcania form prawnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nasze doradztwo obejmuje analizę strategiczną obecnej formy prawnej firmy, rekomendacje zmian oraz kompleksową obsługę procesu przekształcenia przy współpracy z zaufanymi partnerami prawnymi i finansowymi. Doradzamy także w zakresie optymalizacji podatkowych takich działań.

W ramach możliwego przekształcenia dokonujemy procesu poniższych kombinacji:

 • Z jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową
 • Ze spółki osobowej w spółkę kapitałową
 • Ze spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Ponadto dokonujemy:

 • Podziału spółek
 • Łączenia spółek
 • Likwidacji spółek

Działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółka cywilna lub jawna dają dużą swobodę w dysponowaniu środkami pieniężnymi przez właściciela, lub wspólników, jednocześnie narażając na ryzyko cały ich majątek. Innym determinantem procesu przekształcenia mogą być strategie obrane przez przedsiębiorców (debiut na rynku kapitałowym, joint venture z innym podmiotem). Argumenty te mogą stanowić poważny czynnik do zmiany formy prawnej na bardziej bezpieczną, czyli taką, która będzie oddzielona od prywatnych aktywów wspólników oraz da możliwość porównywalności sprawozdań finansowych.

 

Więcej informacji na temat zmiany formy prawnej można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.