×

Pełna księgowość

Pełna księgowość

Chandon Waller & Partners zapewnia profesjonalne usługi outsourcingu pełnej księgowości, dzięki któremu możesz skupić się na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

W ramach obsługi podmiotów działających według prawa handlowego proponujemy skuteczne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do zagadnień związanych z obsługą każdego z Klientów. Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego nasi klienci zyskują pełen dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia współpracę i gwarantuje zapewnienie szybkiej oraz sprawnej komunikacji. Bazując na modelowanych raportach finansowych, zapewniamy szczegółową stymulację kosztów oraz przychodów, a także optymalizację podatkową. Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie turbulencje rynkowe oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom między innymi ze strony konkurencji.

Pełna księgowość odnosi się do następujących podmiotów:

 • Osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe)
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne, których wartość przychodów za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej 2 000 000 euro w walucie polskiej;

 

Kompleksowe usługi w ramach pełnej księgowości obejmują m.in:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyznaczenie wyniku finansowego
 • Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne NIP-8 Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne VAT-R
 • Wysyłka deklaracji podatkowych do US za pomocą podpisu elektronicznego
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” sporządzana comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Ewidencje dla celów podatku VAT Kalkulacja dla celów podatku dochodowego CIT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Wsparcie w przypadku kontroli
 • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu gospodarczego ( w tym w KRS, GUS, US, ZUS)

Zgodnie z potrzebami naszych klientów zapewniamy partnerstwo w kontaktach z klientami obcojęzycznymi oraz kompleksowe wsparcie i usługi doradcze mające na celu optymalizację, harmonijny rozwój, a także przekształcenie firmy.

Więcej informacji na temat pełnej księgowości można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Księgowość działalności gospodarczych

Bazową usługa Chandon Waller & Partners jest wsparcie klientów w obsłudze księgowej i kadrowej. Nadrzędnym priorytetem wdrożenia usługi ksiegowości było nowatorskie podejście do ilustracji wyniku finansowego dla właścicieli firm. Aby przeciwdziałać turbulencjom rynkowym, wysokiej konkurencyjności oraz interwencjonizmowi aparatu państwowego, Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych. Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego klienci mają dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, tuż po dostarczeniu dokumentów do firmy wykorzystując dostępne metody komunikacji (w tym: e-mail, funkcje telefonu MMS, czy bezpośrednie ładowanie dokumentów przez system online).

Chandon Waller & Partners wspiera klientów w obsłudze księgowej jednoosobowych działalności gospodarczych rozliczających się z podatku dochodowego poprzez:

 • zasady ogólne (18% oraz 32%) oraz podatek liniowy 19%
 • ryczałt ewidencjonowany
 • kartę podatkową

Kompleksowe usługi w ramach obsługi jednoosobowej działalności gospodarczej obejmują m.in:

 • Usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce
 • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu gospodarczego ( w tym w GUS, US, VAT, ZUS)
 • Pośredniczenie w konsultacjach z GUS w zakresie dotyczącym ustalenia numerów PKD w przypadku wątpliwości, jaki numer PKD powinien być wskazany w przedmiocie działalności
 • Doradztwo w zakresie efektywnych rozwiązań podatkowych
 • Prowadzenie bieżącej księgowości
 • Podsumowanie mailowe wysokości składek ZUS w danym miesiącu
 • Podsumowanie mailowe wysokości zaliczek na podatek dochodowy i VAT w danym miesiącu
 • Ewidencje środków trwałych
 • Wysyłka deklaracji podatkowych do US za pomocą podpisu elektronicznego
 • Wsparcie w przypadku kontroli skarbowej , ZUS

Więcej informacji na temat księgowości działalności gospodarczych można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Fundacje i Stowarzyszenia

Chandon Waller & Partners w ramach profesjonalnej obsługi księgowej podmiotów rozliczających się przy pomocy pełnej księgowości szczególną uwagę poświęca organizacjom pozarządowym działającym w formie stowarzyszeń oraz fundacji.

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie. Właściwym celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Księgowość w organizacji pozarządowej, to księgowość pełna, czyli prowadzona za pomocą ksiąg handlowych, według ustalonego planu kont.

W ramach obsługi podmiotów działających według prawa handlowego proponujemy skuteczne i nowatorskie rozwiązania technologiczne, zapewniając jednocześnie indywidualne podejście do zagadnień związanych z obsługą każdego z Klientów. Dzięki wykorzystaniu zaplecza informatycznego nasi klienci zyskują pełen dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia współpracę i gwarantuje zapewnienie szybkiej oraz sprawnej komunikacji. Bazując na modelowanych raportach finansowych, zapewniamy szczegółową stymulację kosztów oraz przychodów, a także optymalizację podatkową. Chandon Waller & Partners wykorzystuje zaplecze informatyczne, które w systemie online dostarcza informacji odnośnie najważniejszych wskaźników finansowo-controllingowych, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na wszelkie turbulencje rynkowe oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom między innymi ze strony konkurencji.

Kompleksowe usługi w ramach pełnej księgowości obejmują m.in:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyznaczenie wyniku finansowego
 • Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne NIP-2 Zgłoszenia rejestracyjne / aktualizacyjne VAT-R
 • Wysyłka deklaracji podatkowych do US za pomocą podpisu elektronicznego
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzany comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Zestawienie obrotów i sald – „obrotówka” sporządzana comiesięcznie lub na konkretne zapotrzebowanie
 • Ewidencje dla celów podatku VAT Kalkulacja dla celów podatku dochodowego CIT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje wyposażenia
 • Wsparcie w przypadku kontroli
 • Przygotowanie dokumentacji do rejestracji podmiotu gospodarczego ( w tym w KRS, GUS, US, ZUS)

 

Więcej informacji na temat księgowości fundacji i stowarzyszeń można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Audyt księgowy

Audyt finansowy Chandon Waller & Partners to ekspercka kontrola oraz walidacja przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz szczegółowa analiza perspektyw jego rozwoju. Sprawozdanie finansowe zbadane przez Chandon Waller & Partners dostarcza niezbędnej wiedzy dotyczącej aktualnej sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki, umożliwiając podejmowanie strategicznych oraz operacyjnych decyzji biznesowych.

Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują:

 • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
 • Badanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 • Wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek;
 • Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów w działach finansowo-księgowych,
 • Przekształcenie sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
 • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego, ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej;
 • Finansowe badania due diligence;
 • Szkolenia.

Więcej informacji na temat audytu finansowego można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Otwarcie / likwidacja firmy

Rejestracja nowej działalności gospodarczej za pośrednictwem doświadczonych specjalistów Chandon Waller & Partners gwarantuje uniknięcie wielu błędów już na starcie tego przedsięwzięcia. Profesjonalne podejście do każdego klienta, działanie zgodnie z etyką zawodową oraz najlepszymi praktykami rynkowymi, a także usługi doradcze sprawią, że współpraca z Chandon Waller & Partners znacząco przyśpieszy otwarcie firmy oraz pozwoli uniknąć nieprzemyślanych decyzji i błędów wynikających z braku czasu czy niewiedzy inwestorów.

W zakres usług naszej firmy, które mają na celu otwarcie nowej firmy, wchodzi między innymi:

 • Rejestrowanie podmiotów osobowych;
 • Rejestrowanie podmiotów prawnych;
 • Pełna obsługa prawna, tłumaczeniowa oraz notarialna;
 • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji działalności gospodarczej oraz umów spółek.

Chandon Waller & Partners zapewnia także profesjonalne usługi z zakresu likwidacji działalności gospodarczej.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zarówno otwarcia nowej firmy, jak i zamknięcia istniejącego przedsiębiorstwa można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.