×

Administracja kadr

Administracja kadr

Celem usługi outsourcingu kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy poprzez realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów Chandon Waller & Partners. Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu kadr zapewniają szybką redukcję kosztów i ograniczenie ryzyka operacyjnego. Profesjonalny outsourcing kadrowo-płacowy Chandon Waller & Partners prowadzi do oczekiwanego zwiększenia efektywności procesów zachodzących w firmie.

 

W ramach pakietu uproszczonego oferujemy: W ramach pakietu pełnego, dodatkowo oferujemy:
 • Sporządzanie listy płac
 • Kalkulację wynagrodzeń
 • Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach
 • Coroczne sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • Sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac.
 • Sporządzanie listy płac
 • Kalkulację wynagrodzeń
 • Obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
 • Przygotowanie informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach
 • Coroczne sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • Sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem (umowy zatrudnienia, aneksy do umów, świadectwa pracy, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla pracowników)
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych oraz kontraktów managerskich
 • Naliczanie urlopów
 • Monitorowanie ważnych terminów, w tym: terminy umów, badań lekarskich, szkoleń BHP, etc.
 • Kontakty z instytucjami prawodawczymi: PIP, GUS, ZUS

Usługi w zakresie administracji kadr skierowane są do firm szukających skutecznych sposobów zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z ekspertami Chandon Waller & Partners pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza firmę przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Więcej informacji na temat administracji kadr można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Administracja płac

Outsourcingu płac realizowany za pośrednictwem specjalistów Chandon Waller & Partners to skuteczny sposób na zwiększenie efektywności funkcjonowania firmy poprzez profesjonalną realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy. Dzięki wsparciu naszych ekspertów przy prowadzeniu outsourcingu płac możliwa jest oczekiwana redukcja kosztów oraz oszacowanie i zminimalizowanie ryzyka operacyjnego.

Outsourcing kadrowo-płacowy Chandon Waller & Partners obejmuje między innymi:

 • Sporządzanie listy płac oraz Sporządzanie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac
 • Obliczanie zobowiązań publiczno-prawnych związanych z wynagrodzeniami
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON
 • Sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • Realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań

Całkowite przeniesienie zadań z zakresu administracji płac poza firmę gwarantuje szereg korzyści związanych ze zwiększeniem efektywności jej działania, a także zapewnia pełne bezpieczeństwo prowadzenia działalności, dzięki profesjonalnym i zgodnym z najlepszymi praktykami rynkowymi usługom Chandon Waller & Partners.

Więcej informacji na temat administracji płac można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Kalkulacja wynagrodzeń kadry managerskiej

Chandon Waller & Partners w ramach usług outsourcingu kadr wspiera swoich klientów w kompleksowej obsłudze kalkulacji oraz administracji kadrowej zarówno dla kadry managerskiej, jaki i pozostałego personelu. Poufność wynagrodzeń kadry managerskiej to znaczący temat w ramach strategii kadrowej każdego przedsiębiorstwa. Stawiamy na budowanie wzajemnego zaufania oraz lojalności z klientami, których obsługujemy. Stąd jako priorytet traktujemy pełną poufność informacji.

Kompleks usług dziedziny kalkulacji oraz administracji płac dla kadry managerskiej obejmuje:

 • Sporządzanie listy płac;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS DRA (w tym raportów np. RCA, RSA);
 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji dla pracowników o naliczonym wynagrodzeniu;
 • Przygotowywanie informacji dla księgowości;
 • Sporządzanie przelewów bankowych;
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-11);
 • Przesyłanie deklaracji do Urzędów Skarbowych i pracowników;
 • Współpraca z inspektorami, kontrolerami, audytorami i analitykami finansowymi;
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń.

 

Więcej informacji na temat kalkulacji oraz administracji płac dla kadry managerskiej można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.