×

Budżetowanie / Forecastowanie

Budżetowanie / Forecastowanie

Budżetowanie oraz forecastowanie przeprowadzone z pomocą specjalistów Chandon Waller & Partners to skuteczny sposób na wspomaganie każdego przedsiębiorstwa w drodze do wyznaczonych celów. Dzięki profesjonalizmowi naszych doradców biznesowych oraz nowoczesnemu podejściu do usług controllingu oferujemy naszym klientom możliwość szybkiego i efektywnego podążania drogą do sukcesu na rynku.

W dobie wszechobecnej konkurencji oraz innych zagrożeń rachunkowość zarządcza, której instrumentem jest budżetowanie i bieżące forecastowanie wyników finansowych pozwala zaprojektować, stworzyć i zatwierdzić budżet firmy oraz poddawać go stałej kontroli w celu uniknięcia niekorzystnych działań i transakcji wpływających negatywnie na działanie przedsiębiorstwa.

Korzystając z doświadczenia naszych ekspertów w obszarze controllingu, unikniesz częstych błędów, które przytrafiają się nie tylko początkującym przedsiębiorcom oraz zyskasz motywujące do działania poczucie bezpieczeństwa, oraz ukierunkujesz swoją firmę na ciągły rozwój!

Dodatkowe informacje dotyczące budżetowania i forecastowania uzyskasz, kontaktując się z naszym doradcą.

Controlling wyników finansowych

Usługa controllingu wyników finansowych Chandon Waller & Partners to bezpośrednie dostarczenie informacji niezbędnych do podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji. Nasze wsparcie umożliwia kadrze zarządzającej małych i średnich firm korzystanie z wiedzy i umiejętności doświadczonych praktyków z zakresu controllingu, rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. W dobie radykalnych zmian rynkowych, wykorzystanie controllingu przez podmioty korporacyjne staje się standardem. Celem działań Chandon Waller & Partners jest dostarczenie wsparcia zarówno dla podmiotów korporacyjnych, jak i udostępnienie mniejszym podmiotom wykorzystania narzędzi analiz oraz controllingu jako kluczowych czynników sukcesu.

Współpraca w obszarze controllingu przekłada się na analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, przewidywaniach dotyczących przyszłych przychodów i towarzyszących im kosztów oraz pełnej i właściwej alokacji dostępnych zasobów.

Wdrożenie controllingu z udziałem Chandon Waller & Partners w ramach analizy potrzeb może obejmować szereg działań w obszarze operacyjnym klienta.

W zależności od zaawansowania rozwiązań wykorzystywanych przez klienta realizujemy:

  • Optymalizację procesów biznesowych
  • Wdrożenie budżetowania oraz pozostałych narzędzi controllingu
  • Wielowymiarowe analizy kosztów i rentowności
  • Narzędzie kontroli wskaźników finansowych (w tym rentowności, płynności finansowej oraz rotacji)
  • Sterowanie wynikiem finansowym zgodnie z możliwościami określonymi w obowiązującym prawie
  • Wdrożenie obiegu dokumentów oraz systemu raportowania poszczególnych procesów wewnątrz firmy
  • Tworzenie analiz, prognoz oraz symulacji

 

Więcej informacji na temat outsourcingu controllingu można uzyskać, kontaktując się z naszym doradcą.

Analizy ad-hoc

Chandon Waller & Partners to Twój najlepszy partner w biznesie! Oferując usługi z zakresu outsourcingu controllingu i analiz zapewniamy dostęp do przynoszących realne zyski i pozwalających uniknąć strat informacji. Działając zgodnie w z najlepszymi praktykami rynkowymi, dbamy o rzetelne i w pełni efektywne wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań oraz umożliwiamy naszym klientom stały dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Controlling i analizy ad-hoc to najlepszy sposób na zyskanie wiadomości na temat bieżącej sytuacji Twojego przedsiębiorstwa. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami Twojej firmy dobierzemy skuteczne narzędzia, przedstawimy sposoby optymalizacji działania oraz zwiększenia efektywności Twojego przedsiębiorstwa. Zaletą analiz ad-hoc jest bazowanie na rzeczywistych i aktualnych danych, niezbędnych do opracowania docelowych rozwiązań każdego z problemów. Dzięki analizie ad-hoc zyskasz szybki dostęp do aktualnych, wiarygodnych i pełnych informacji oraz otrzymasz pełen zestaw rozwiązań, pozwalających zwiększyć dotychczasowe wyniki finansowe.

W celu zdobycia dodatkowych informacji na temat analizy ad-hoc oraz outsourcingu controllingu zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą.

Analizy sprawozdań / danych księgowych

Chandon Waller & Partners świadczy pełen zakres usług księgowych oraz kadrowych na zasadzie outsourcingu. W zakres świadczonych przez naszą firmę usług wchodzą także analizy i controlling będące głównym źródłem faktycznych danych na temat sytuacji finansowej oraz rynkowej każdego przedsiębiorstwa.

Opierając się na najlepszych praktykach rynkowych, wiedzy, doświadczeniu oraz nowoczesnych metodach wykonujemy analizy sprawozdań finansowych i danych księgowych dla dużych firm korporacyjnych oraz mniejszych przedsiębiorstw. Dbając o pełne bezpieczeństwo naszych klientów, zawsze kierujemy się kodeksem etycznym oraz gwarantujemy dostęp do wszystkich dokumentów w czasie rzeczywistym, co znacząco usprawnia przepływ informacji.

Analizy sprawozdań finansowych i danych księgowych to główne filary całościowej analizy funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dzięki dogłębnej analizie dostarczamy naszym klientom niezbędnych informacji na temat płynności, zadłużenia, obrotowości oraz efektywności prowadzanej działalności, a także proponujemy skuteczne rozwiązania mające na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa w problematycznych obszarach.

W celu zyskania dodatkowych informacji na temat analizy sprawozdań finansowych oraz danych księgowych zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.